Prikazan jedan rezultat

Položaj knjige u Jugoslaviji u svetlu Međunarodne povelje knjige

Na početku ovog radnog materijala dat je izvod iz Međunarodne povelje knjige kroz prizmu položaja knjige u Jugoslaviji. Naime, ističe se da kao otvoreno prema svetu, samoupravno socijalističko društvo treba da zahteva od svakog čoveka celovitije obrazovanje, široku opštu kulturu i veliku informisanost. U ostvarivanju ovih ciljeva, knjiga je nezamenljivi činilac. Stoga se izdavanju i prodaji knjiga moraju obezbediti povoljniji uslovi i društvena pomoć. U Centru za istraživanje javnog mnjenja, pri Institutu društvenih nauka u Beogradu, ispituje se dostupnost dobre knjige u narodu. Polukvalifikovani i kvalifikovani radnici, kao i pomoćni službenici, spadaju u one koji najmanje čitaju. Međutim, utvrđeno je i da tri četvrtine visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika uopšte ne čita knjige. Iz toga se izvodi zaključak da je dobra knjiga kod nas krajnje zanemarena uzimajući u obzir visok procenat onih koji uopšte ne čitaju, dok je veoma mali procenat onih koji intenzivno čitaju. S obzirom na to da je 1972. godina – međunarodna godina knjige, prema održanoj Uneskovoj konferenciji, ističe se da je neophodno povećati napore i razviti akcije za iskorenjivanje nepismenosti, za otvaranje biblioteka, za njihovo redovno snabdevanje knjigama, za razvijanje čitalačkih navika, za stvaranje povoljnijih uslova prodaje knjiga, za unapređivanje izdavačke delatnosti, za bolju propagandu itd.