Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Materijalni položaj muzičkih umetnika

Osnovno pitanje od kog polazi Vera Ikonomova u ovom istraživanju jeste: kakav je društveni i materijalni položaj muzičkih umetnika i uopšte muzičke delatnosti kod nas? Drugim rečima, autorku interesuje kakve su mogućnosti da se komponovanjem ozbiljne muzike ili koncertnom delatnošću ostvari dohodak dovoljan za život. Stoga, ona istražuje postojeću situaciju u kojoj se nalazi sistem nagrađivanja i oporezivanja delatnosti umetnika kod nas. Cilj je ukazati na nesrazmeru u vrednovanju rada društvene delatnosti, kao što je umetnički rad muzičara ozbiljne muzike. Takođe, s obzirom na to da su materijalni izvori iz kojih se finansira muzička delatnost ograničeni, vrednost umetničkog rada ovih umetnika nije dovoljno društveno priznata. O tome svedoče i same izjave kompozitora i umetnika solista date u okviru ovog istraživanja. Dalje, autorka razmatra plasman umetničkih dela, kao i mogućnost afirmisanja umetnika solista i orkestarskih umetnika kod nas, njihovo finansiranje, honorarani rad. Zaključuje da je potrebna veća zainteresovanost društva u celini; čvršća organizacija koncertnog života u unutrašnjosti uz finansijsku pomoć; veći plasman muzičke umetnosti u SR Srbiji i izvan nje; čvršća politika muzičkog obrazovanja…

Troškovi rada i sistem oporezivanja muzičkih umetnika

Ova istraživačka studija nastala je na inicijativu Koordinacionog odbora umetničkih udruženja SR Srbije, sa željom da se javnosti prikažu podaci iz kojih bi se videlo da postojeći sistem oporezivanja umetničkog rada ne uzima u obzir stvarne troškove rada umetnika i da je u našem sistemu raspodele prema radu umetnik stavljen „van kategorije“, dok je njegov rad plaćen manje od bilo koje druge profesije. Predmet ovog rada su tri kategorije muzičkih umetnika: solisti, kompozitori i orkestarski umetnici, i to oni koji se bave izvođenjem i stvaranjem tzv. ozbiljne muzike. U okviru studije, Vera Ikonomova ističe da se troškovi umetničkog rada i sistem oporezivanja ne mogu posmatrati sami za sebe, već u odnosu na visinu prihoda koji se ostvaruje takvim radom. Visina prihoda, opet, stoji u zavisnosti od plasmana, odnosno broja izvođenja dela, a broj izvedbi zavisi od sume koju zajednica dodeljuje za finansiranje muzičke delatnosti jer je to oblast koja se dotira od strane društva. Istraživanje uključuje i način finansiranja, plasman, troškove i prihode od umetničke delatnosti muzičara. Dat je i osvrt na oblast obuke mladih muzičara, odnosno uslove školovanja u nižim i srednjim muzičkim školama, kao i na Fakultetu muzičkih umetnosti. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a na kraju je Zaključak: procena situacije, gde su definisani problemi kategorije muzičara kojima je ovo istraživanje posvećeno. Iznesena su i mišljenja umetnika o njihovom materijalnom položaju, a dati su i predlozi za poboljšanje situacije.