Prikazan jedan rezultat

Beogradski simfonijski orkestri – novi modeli organizovanja (Izdanje Kultura – planiranje)

Ova studija je nastala zahvaljujući finansijskoj pomoći SIZ-a kulture. U okviru nje, Vera Ikonomova se bavi problemima organizacije i upravljanja beogradskih orkestara simfonijskog tipa. Ovi orkestri, koji su osnovani sa velikim ambicijama, svrstani su u rang ustanova od velikog društvenog interesa. Posle dve decenije uspešnog rada, oni gube na svom značaju i postaju orkestri lokalnog značaja, skromnog dometa, koji su izgubili i svoju publiku. U radu, autorka analizira uzroke ovakvog stanja i probleme koji nastaju iz takve situacije. Cilj koji autorka studije postavlja jeste stvaranje takvog organizacionog modela koji bi omogućio rešenje kadrovskih problema beogradskih orkestara. U posebnom poglavlju, autorka analizira niz ograničenja i problema koji su doveli do trenutne situacije, i to u: formiranju programa; kupovini muzičkih instrumenata; samom Zakonu o izboru kadrova; izboru organizacione strukture; sistemu finansiranja. U drugom poglavlju, V. Ikonomova daje smernice za moguća rešenja trenutne situacije. Navodi da je potrebno izmeniti obim i sadržaj rada, nabaviti neophodne instrumente i rešiti problem kvaliteta izvođenja. Takođe, kao važan korak ka promenama razmatra i potrebu izmene organizacione strukture i poboljšanja materijalnog stanja orkestara uz unapređen marketing. U zaključnom razmatranju, ističe da dalji razvoj orkestara nije moguć bez dodatnih finansijskih ulaganja i daje tri modela rešenja problema kompletiranja beogradskih orkestara. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju prilozi: kratka istorija četiri beogradska orkestra i nekoliko novinskih kritika, kao i zaključak na engleskom jeziku. U okviru studije nalaze se tabele.