Prikazan jedan rezultat

Kulturna politika nacionalnih muzeja u Srbiji

Ciljevi koje je Dragana Martinović postavila u ovom istraživačkom projektu su: jasnije sagledati misiju, viziju, ciljeve muzeja; ispitati stanje u domenu njihovog kratkoročnog i dugoročnog planiranja programa i projekata; ispitati stanje u njihovoj administrativnoj, upravnoj i zakonodavnoj strukturi; ispitati načine njihovog rada sa publikom, organizovanje PR i marketing aktivnosti; istražiti institucionalnu saradnju i razmenu naših nacionalnih muzeja. Na osnovu istraživanja sprovedenog u trinaest muzeja od republičkog značaja, autorka je iznela analizu opštih stavova i ciljeva kulturne politike ovih muzeja, kao i pravila, mera i metoda njihove poslovne politike, a predložene su i moguće strategije i aktivnosti ovih institucija u oblasti kulturnog nasleđa. Na početku publikacije dat je Sadržaj.