Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Nagrade u kulturi – nagrade za književnost i prevodilaštvo (Kultura – Dokumentacija, sv. 1)

Odeljenje za dokumentaciju i izdavačku delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je svoju prvu svesku posvetio nagradama u kulturi koje se dodeljuju za književnost i književno prevodilaštvo u SR Srbiji. Književne nagrade su najbrojnije u odnosu na one koje se dodeljuju u ostalim oblastima stvaralaštva. O svakoj nagradi daju se sledeći podaci: naziv i ustanovljivač, godina ustanovljenja, uslovi za učešće i rok za prijavljivanje radova, predlagači, imenovanje, sastav i mandat članova žirija, izvori sredstava, oblik nagrade, vreme dodeljivanja. Posebno je dat pregled nagrađenih autora i dela, kao i spisak članova žirija, od godine ustanovljenja nagrade pa sve do 1980. godine, kada je završeno istraživanje. Dokumentaciona građa je podeljena na nagrade jugoslovenskog, republičkog i regionalnog značaja koje se dodeljuju za književno stvaralaštvo. Potom su navedene nagrade za različite oblasti književnog stvaralaštva, zatim za književne vrste, književnost namenjenu deci, amatersko književno stvaralaštvo i prevodilaštvo. Na početku publikacije je dat Sadržaj, a na kraju se nalazi imenski registar nagrađenih autora i članova žirija, kao i abecedni registar nagrada.

Nagrade u kulturi 1983–1989. (Kultura – Dokumentacija, sv. 5)

Nadovezujući se na prethodne sveske iz edicije „Kultura – Dokumentacija“, u ovoj publikaciji su obrađene nagrade u kulturi u periodu od 1983. do 1989. godine. Kroz 920 jedinica obrađene su nagrade iz osam oblasti kulturnog stvaralaštva: arhitektura i urbanizam, bibliotekarstvo, filmska umetnost, književnost, likovne i primenjene umetnosti, muzeji, muzička umetnost, pozorišno-scenska umetnost. Na početku istraživanja je Sadržaj, potom uvodnik Branimira Stojkovića, a na kraju se nalazi imenski registar nagrađenih lica, članova žirija, kao i spisak nagrađenih ustanova.

Nagrade u kulturi do 1982. (Kultura – Dokumentacija, sv. 4)

U prvoj svesci edicije „Kultura – Dokumentacija“ obrađene su nagrade u oblasti književnosti prevodilaštva dodeljene do 1980. godine. Nadovezujući se na taj poduhvat, u ovoj četvrtoj svesci edicije „Kultura – Dokumentacija“ nalaze se rezultati istraživanja o nagradama u ostalim oblastima kulture, kao što su arhitektura i urbanizam, bibliotekarstvo, filmsko stavaralaštvo, likovne umetnosti, muzička umetnost, pozorišno-scenske umetnosti. Jedini izuzetak je učinjen u oblasti filmske umetnosti: pregledom nisu obuhvaćene nagrade dodeljivane na filmskim festivalima od 1970. godine, pošto te podatke obrađuje i objavljuje Institut za film u svojim godišnjacima „Kinematografija u Srbiji“. Obrađene nagrade su trajnog karaktera i prevazilaze lokalne okvire. Jedina lokalna nagrada jeste Oktobarska nagrada grada Beograda. Podaci su prikupljani od godine ustanovljenja nagrade (uglavnom posle Drugog sv. rata), pa sve do 1982. godine. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj, potom sledi deo istraživačke studije Branimira Stojkovića u kojoj se, sa sociološkog stanovišta razmatra fenomen nagrade kao instrumenta kulturne politike. Na kraju istraživanja je dat registar imena, kao i rezime na engleskom.