Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Beogradsko pozorište danas: u traganju za kriterijumima i pokazateljima

U ovom istraživanju, Vera Ikonomova se bavi analizom stanja beogradskih pozorišta početkom 80-ih godina XX veka, sa posebnim fokusom na pozorišnu publiku, odnosno društvenu efikasnost pozorišne delatnosti. Dotadašnja praksa planiranja delatnosti beogradskih pozorišta nije uključivala korišćenje podataka o karakteristikama gledalaca, niti je u istraživačkoj domaćoj praksi bilo nekih kompleksnijih istraživanja na tu temu. Zbog toga nije bilo moguće ni utvrditi osnovni kriterijum društvene efikasnosti pozorišta po kome bi se moglo vršiti optimalno planiranje i kontrola ostvarenih rezultata. Stoga je i autorka u okviru ovog istraživanja postavila kao zadatak da se prikupe karakteristike publike na osnovu kojih je moguće izraditi model sistema pokazatelja stanja publike i njihovih graničnih vrednosti. Rad je podeljen na nekoliko poglavlja. U prvom poglavlju dat je osvrt na trenutno stanje područja planiranja pozorišne delatnosti u Beogradu i izrade pokazatelja uspešnosti. Drugo poglavlje sadrži formulaciju problema i zadataka kojima se bavi autorka. Treće poglavlje predstavlja teorijski okvir i opis metoda na osnovu koga se traži rešenje problema. Četvrto poglavlje sadrži rezultate terenskog istraživanja i prikupljenih podataka. Poslednje poglavlje predstavlja zaključak kojim se sugeriše na mogućnosti upotrebe prikupljenih podataka. U radu je korišćen metod strukturalne analize, a postupci u prikupljanju podataka uključili su analizu internih dokumenata beogradskih pozorišta, analizu publikacije „Pozorište“ i anketno istraživanje publike profesionalnih pozorišta u Beogradu. Jedan od krajnjih ciljeva istraživanja bio je da se pozorištima dostave dobijeni rezultati kako bi na osnovu njih kreirali svoje buduće razvojne planove. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a na kraju su prilozi: mišljenje gledalaca o radu pozorišta i tabelarni prikazi.

O metodi upravljanja Beogradskom operom i novom Zakonu o pozorištu/About methods of management of the Belgrade opera and the new Law of theatre

Naučni rad Vere Ikonomove, objavljen u Zborniku SANU-a povodom jubileja Narodnog pozorišta u Beogradu, vezan je za Beogradsku operu i probleme upravljanja, naročito u smislu angažovanja operskih solista. Ključna analiza odnosi se na pitanje primene novog zakona o pozorištima, koji je u trenutku pisanja rada bio u pripremi, a čije bi usvajanje trebalo da unapredi ceo sistem upravljanja u Narodnom pozorištu. Autorka navodi dva dominantna sistema angažovanja operskih pevača u svetu (režim rada pod ugovorom i režim rada u stalnom radnom odnosu) i analizira faktore po kojima se oni razlikuju. U zaključnom razmatranju, daje analizu trećeg, mešovitog sistema, poznatog pod nazivom Stagione, koji se zbog svoje prilagodljivosti sve više primenjuje u svetskim operama. U radu se ističe da prelazak sa jednog sistema na drugi nije jednostavan i da mu mora prethoditi opsežna analiza kako bi se predvidele pozitivne i negativne posledice. Autorka ukazuje i na to da naš nacrt Zakona o pozorištima ne daje odgovore na ključno pitanje: šta Opera reorganizacijom rada sa solistima želi da postigne i da li postoje uslovi za takvu transformaciju? U tom smislu, cilj koji V. Ikonomova postavlja u ovom radu jeste ukazivanje na moguće nedorečenosti budućeg zakona. U okviru rada dato je nekoliko tabela, a na kraju sledi apstrakt na engleskom jeziku.