Prikazan jedan rezultat

Kladovo u NOR-u i revoluciji 1941–1945. godine, Projekat za izradu monografije

Iako su o Narodnooslobodilačkoj borbi objavljene brojne publikacije, one se uglavnom tiču cele teritorije Srbije i Jugoslavije, dok su uži regioni, okruzi, srezovi i pojedini gradovi manje obrađeni. Na inicijativu društveno-političkih organizacija iz Kladova, a prema Milanu Borkoviću, razlozi pokretanja ovog budućeg projekta i njegov cilj jeste da se prikažu svi aspekti Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i okupacionog sistema na teritoriji današnje opštine Kladovo, kao i teror koji je vršio okupator i njegovi saradnici nad stanovništvom ovog kraja. S obzirom na to da je sačuvan mali broj dokumenata sa strane oslobodilaca (više je dokumenata sa okupatorske strane), od značaja će biti i sećanja savremenika nekih važnih događaja, kao i arhivski podaci kako iz Srbije, tako i iz zemalja suseda. Autor iznosi predlog periodizacije i tematskih celina. Ovaj projekat monografije je deo šireg projekta izrade istorije revolucionarnog radničkog pokreta na teritoriji cele SFRJ.