Prikazan jedan rezultat

Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije (bez autonomnih pokrajina) (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 1)

S obzirom na to da su razlike u ekonomskoj razvijenosti stvorile i razlike u razvijenosti kulturnog života, Milivoje Ivanišević je kroz ovo istraživanje želeo da utvrdi koja su sve kulturna dobra bila na raspolaganju stanovništvu nedovoljno razvijenih područja SR Srbije. Prema Zakonu o nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije, to je teritorija koja je obuhvatala 56% površine Republike bez SAP. U okviru toga, na ovom području gradsko stanovništvo činilo je svega 20,2%. U uvodnom delu, autor iznosi osnovne statističke podatke o gustini naseljenosti po opštinama, o broju zaposlenih u društvenom sektoru, o nacionalnom dohotku, o budžetskim prihodima opština i dr., kao i o izdvajanjima za kulturu. U narednim poglavljima ukazuje na to koliko su nedostatak materijalnih sredstava, kao i brojni problemi u mnogim oblastima privrednog i društvenog života uticali na onemogućavanje stvaranja važnih (pred)uslova za razvoj kulturnih delatnosti na nedovoljno razvijenim područjima. Ovo se odnosi na nedovoljan broj prostorija i zgrada za ustanove kulture, angažovanih profesionalnih kadrova u delatnosti kulture, aktivnosti u oblasti kulture, zaposlenih stručnjaka u bibliotekama, radio i TV pretplatnika itd. Istraživanje je urađeno za Prosvetno-kulturno veće Skupštine SR Srbije, koje je predvidelo debatu na ovu temu. Pored Sadržaja, ovaj dokumentalistički projekat nakon tekstualnog dela daje i tabelarne prikaze pomenutog. Na kraju se nalazi upitnik koji je osmišljen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, razdeljen opštinama na nedovoljno razvijenom području SR Srbije, a čiji su dobijeni podaci služili u svrhu ovog istraživanja.