Prikazan jedan rezultat

Standardi i normativi za muzejsku delatnost (Kultura – Planiranje, sv. 7)

Na ovom istraživačkom projektu radili su stručnjaci iz Galerije grada Zagreba, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, Narodnog muzeja iz Beograda, Muzejskog dokumentacionog centra iz Zagreba i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. Standardi su rađeni na osnovu već postojećih jugoslovenskih, stranih i međunarodnih standarda, zakona, propisa, akata, preporuka, kao i konvencija i sporazuma. Autori ističu da postupak standardizacije i normiranja obuhvata: minimalne uslove za osnivanje muzeja, specifikaciju uslova za uspostavljanje mreže muzeja, standarde za projektovanje muzejskih zgrada, standarde muzejske opreme, standarde za izbor radnika, standarde za organizaciju stručnog rada, standarde za dokumentovanje muzejske građe, prezentaciju muzealija i dr. Studija na početku ima Sadržaj, a na kraju ima objavljena četiri priloga koja se tiču navedene teme.