Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Nove stalne postavke u muzejima Srbije – rezultati analize

U drugom delu istraživačkog projekta o novim postavkama u muzejima Srbije, Dragana Martinović daje rezultate analize stalnih muzejskih postavki u sledećim muzejima: NM Aranđelovac, NM Šabac, NM Leskovac, NM Kruševac, NM Beograd. Izvršen je pregled postojećih i mogućih koncepata novih stalnih postavki muzeja u Srbiji koje su (re)formisane u periodu od 2010. godine do danas, kao i onih u procesu osmišljavanja. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. Što se tiče metodologije istraživanja, korišćena je metoda ispitivanja tehnikom intervjua, i to neusmerenog individualnog intervjua i usmerenog grupnog intervjua (fokus grupe) sa posetiocima novih postavki. Ovim istraživačkim projektom, autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet narodnih muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu. Na početku publikacije dat je Sadržaj, a u okviru publikacije nalaze se grafički prikazi rezultata analize.

Nove stalne postavke u muzejima Srbije, I deo

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je analizirala fenomen izložbene prezentacije na primerima muzeja Srbije koji su dobili novu stalnu (ili tematsku) postavku u periodu od 2007. do 2010. godine. To su sledeći muzeji: NM Valjevo, NM Kraljevo, Zavičajni muzej u Knjaževcu, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Muzej Ras u Novom Pazaru, Pedagoški muzej u Beogradu. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa upravnicima, kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. U sklopu metode ispitivanja, korišćen je instrument intervjua na osnovu unapred strukturisanih pitanja. Ovim istraživačkim projektom autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu.