Prikazan jedan rezultat

Planiranje razvoja kulture u OOUR materijalne proizvodnje (orijentacioni model) (Kultura – Planiranje, sv. 2)

U ovoj istraživačkoj studiji, Branimir Stojković govori o osnovnim organizacijama udruženog rada, koje čine osnovu socijalističkog samoupravnog sistema i planiranja njegovog razvoja. U procesu ukupnog društvenog planiranja, OOUR-i su ti nosioci kulturne politike i planiranja razvoja kulture zasnovanim na interesima i potrebama radnika. Međutim, problem je što oni nemaju ni okvirne planove razvoja kulture, niti srednjoročne planove. Dalje, B. Stojković izlaže aktuelnu situaciju, u kojoj sa jedne strane ne postoji zalaganje za afirmaciju osnovne organizacije udruženog rada kao kulturnog subjekta, a sa druge strane, uz retke izuzetke, nema odgovarajućih makar provizornih priručnika razvoja kulture. Iz tog razloga, bilo je potrebno pristupiti izradi orijentacionog modela razvoja kulture u osnovnim organizacijama udruženog rada. U skladu sa ovim modelom, koji zastupa celokupnost društvenog rada, govori se o ljudskim činiocima razvoja kulture u OOUR-ima, o materijalno-organizacionim činiocima, o slobodnoj razmeni između OOUR-a i OUR-a u kulturi, te o srednjoročnom planu razvoja kulture u OOUR-ima. Na početku ove studije nalazi se Sadržaj, a na kraju je Dodatak, u kojem se govori o pokazateljima razvijenosti uslova za razvoj kulture u ORU-ima.