Prikazan jedan rezultat

Materijalni položaj kulture u gradu Beogradu i Republici

U okviru istraživanja „Organizacije kulture i nove kulturne potrebe“, podprojekta obimnijeg projekta „Istraživanje konceptualnih, prostornih i ekonomskih problema pretvaranja Beograda u integralno kulturno središte“ Odbora za III milenijum SANU, Miloš Nemanjić je sa saradnicima osmislio anketu. Ona je za cilj imala otkrivanje nerešenih problema koji predstavljaju teškoće u radu organizacija u oblasti kulture, radi sagledavanja materijalnog položaja kulture u Beogradu i u SR Srbiji. Najveći procenat odgovora je vezan za generalno loš materijalni položaj organizacija kulture; sledi procenat odgovora o neodgovarajućem prostoru; na trećem mestu po procentu odgovora jeste nedostatak kadrova. U manjem procentu zastupljeni su i sledeći odgovori: neodgovarajuća kulturna politika u gradu i nerazvijene kulturne potrebe sredine. M. Nemanjić ističe da govoriti o materijalnom položaju kulture ne znači samo govoriti o izvorima finansiranja, već se u tome vidi i odnos društva prema određenoj delatnosti. Između ostalog, kroz date procente, skreće pažnju o činjenici da u Srbiji opada učešće prihoda siz-ova kulture u društvenom proizvodu ukupne privrede Republike, odnosno u njenom nacionalnom dohotku. Ukazuje i na zadatke SK Srbije u ostvarivanju privredne i društvene reforme, u smislu ravnopravnijeg odnosa društvenih delatnosti sa drugim oblastima udruženog rada.