Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Analiza mreže organizacija udruženog rada kulture

Predmet ove analize je mreža organizacija koja deluje u oblasti kulture (OUR-a kulture): biblioteke (matične, narodne), kulturno-obrazovne ustanove, bioskopi, organizacije kulturno-umetničkog amaterizma, arhivi, muzeji i galerije, zavodi za zaštitu spomenika kulture, pozorišta, izdavačka delatnost i muzički ansambli. Prve institucije nacionalne kulture kod nas nastale su u XIX veku, sa nastankom i razvojem gradova i administrativnih centara, a potom i u vreme socijalističke izgradnje. Formiranjem međuopštinskih regionalnih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica kulture 1974. godine, stvoreni su relativno stabilni uslovi i za konačno organizovanje delatnosti kulture. Ovom analizom je obuhvaćeno: 475 OUR-a kulture koji su nastali u razdoblju od 1825. do 1981. godine, 500 kulturno-umetničkih društava, 919 organizacionih jedinica koje se nalaze u sastavu pojedinih OUR-a. Analiza je podeljena na tri osnovne celine u zavisnosti od područja koje zadaci u oblasti kulture pokrivaju: 1. organizacije udruženog rada u oblasti kulture čija se aktivnost ograničava uglavnom granicama samih opština i lokalnih sredina; 2. organizacije udruženog rada koje vrše poslove za više opština, region ili više regiona; 3. republičke institucije i ostali problemi značajni za funkcionisanje mreže OUR-a kulture. Ova analiza daje pregled stanja kulture u SR Srbiji, a takođe bi trebalo da doprinese sagledavanju i razrešavanju problema mreže OUR-a kulture.

Mreža organizacija udruženog rada kulture

U ovom dokumentacionom istraživanju dat je pregled skoro 2.000 organizacija udruženog rada kulture, u sastavu ili samostalnih, a koje su nastale u razdoblju od 1825. do 1980. godine. Prve ustanove kulture nastale su u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Požarevcu i Šapcu, kao i okružnim centrima Srbije XIX veka. U periodu socijalističke izgradnje, mreža institucija kulture se razgranala i obuhvatila je skoro sva područja SR Srbije. Institucije kulture sledile su nastanak i razvoj gradova i administrativnih centara. Ovim dokumentacionim prilogom obuhvaćeni su: biblioteke, domovi kulture, narodni i radnički univerziteti, bioskopi, arhivi, muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika kulture, pozorišta i izdavačka delatnost. Na početku se nalazi Sadržaj, a u okviru teksta dati su tabelarni prikazi.