Prikazan jedan rezultat

Prosvetni radnici – kulturno obrazovanje i kulturna participacija

Ova studija je rezultat istraživanja saradnje između osnovnih škola i ustanova i udruženja u kulturi sagledane iz ugla prosvetnih radnika, njihovih kulturnih potreba i navika. Autori su pošli od pretpostavke da, uz roditelje, i prosvetni radnici svoje kulturne preferencije i prakse prenose, u procesu socijalizacije, na svoje učenike i time značajno doprinose oblikovanju kulturnog kapitala i modela ponašanja školske populacije. Kao osnovni zaključak analize izdvojio se stav da je u ovoj oblasti potrebna odgovorna i snažna strategija umrežavanja institucija kulture i obrazovnih institucija, kao i pažljivo usklađivanje školskih programa i ponuda. Studija sadrži ključne nalaze i preporuke za unapređenje međuresorne saradnje kulture i obrazovanja. Istaknuti su i primeri dobre prakse saradnje ustanova kulture i škola u Evropi koji kreatorima kulturnih i obrazovnih politika u Republici Srbiji mogu biti podsticajni za unapređenje saradnje ova dva resora. U okviru studije nalaze se citati i predlozi koji dolaze od strane samih ispitanika, kao i tabelarni prikazi i grafikoni iz kojih se mogu čitati podaci o saradnji i kulturnoj participaciji. Na početku studije je dat Sadržaj, a na kraju se nalazi upitnik na koji su odgovarali ispitanici, učitelji i predmetni nastavnici 338 osnovnih škola u Republici Srbiji.