Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Materijalni položaj kulture Beograda u razdoblju 1981–1985.

Gradska SIZ kulture Beograda bavila se problematikom materijalnog položaja kulture i naručilac je nekoliko projekata koji su realizovani u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Prvi je pokrio period od 1976–1981, drugi od 1981–1984, a treći srednjoročni period do 1985. godine. Ovo poslednje razdoblje je karakteristično po negativnim promenama u privređivanju i lošem ekonomskom položaju, što je dovelo do generalnog pogoršanja materijalne osnove rada. Sve delatnosti na području grada Beograda poslovale su u složenim i nestabilnim uslovima, kako OUR-i materijalne proizvodnje tako i OUR-i društvenih delatnosti, među kojima je i kultura. Zabeležena je stagnacija, čak i pad materijalne osnove delatnosti kulture. Naime, smanjeno je učešće prihoda delatnosti kulture u odnosu na nacionalni dohodak ostvaren u gradu; prihodi u okviru delatnosti kulture su bili manji u odnosu na prihode drugih društvenih delatnosti; ostvareni ukupni prihod OUR-a kulture je bio znatno manji; povećan je procenat materijalnih rashoda a smanjena su sredstva dohotka. Došlo je do smanjivanja investicione potrošnje, pa i smanjenja zaposlenih, ali ne i do ukidanja ustanova kulture, zahvaljujući održavanju visokog nivoa njihovih aktivnosti. Dalje, u okviru ovog istraživanja analizirana je statistička građa za delatnosti u kulturi, a predstavljene su i tabele sa strukturom ukupnog prihoda u društveno-kulturnim delatnostima, ukupno utrošenih sredstava, ostvarenim dohocima i gubicima, ostvarenim čistim dohotkom i njegovom raspodelom, uz pregledom isplaćenih ličnih dohodaka i izdvajanja za fondove u okviru društvenih delatnosti, kulture, privrede, obrazovanja, nauke. Na kraju, u posebnom odeljku, dat je tabelarni prikaz sa podacima o ostvarenim aktivnostima i materijalnom poslovanju u okviru svih kulturnih delatnosti. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj.

Materijalni položaj kulture i mere za poboljšanje položaja pojedinih delatnosti u kulturi – Analitičko-dokumentaciona osnova

Ovo analitičko-dokumentaciono istraživanje sadrži tabele koje pokazuju materijalni položaj kulture u vidu brojki i statističkih podataka. Najpre su predstavljena ulaganja u kulturu kroz sredstva Samoupravno interesne zajednice društvenih delatnosti, uz prihode i rashode, kroz izdvajanja sredstava iz dohodaka, a potom sredstva i prihodi OUR-a društvenih delatnosti, kao i izdvajanja za kulturu po stanovniku od 1981. do 1983. godini. Slede strukturni podaci za svaku kulturnu delatnost ponaosob: kinematografija, biblioteke, izdavačka delatnost, muzeji, pozorišta, radnički univerziteti, domovi kulture. Na kraju su predstavljene tabele vezane za sticanje i raspodelu ukupnog prihoda i dohotka OUR-a kulturnih delatnosti. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.