Prikazan jedan rezultat

Bibliografija periodike SR Srbije

U okviru navedene bibliografije, objavljena je lista novina i časopisa koji su izlazili dnevno, nedeljno, dvonedeljno, mesečno, dvomesečno, povremeno i prigodno na teritoriji uže Srbije, bez navođenja periodike koja je izlazila na teritoriji pokrajina. Nakon toga, navedena je „Beogradska periodika“, u okviru koje su podvučeni oni listovi na koje je Zavod bio pretplaćen. Potom je posebno dat pregled periodike SR Srbije sa pokrajinama, i to iz sledećih oblasti: nauke i znanja, kulture, bibliografije i bibliotekarstva, muzeologije, filozofije, psihologije, religije/teologije, društvenih nauka, prava, primenjene nauke i medicine, umetnosti, lingvistike, književnosti, arheologije i istorije.