Prikazan jedan rezultat

Obavezni i dopunski pokazatelji za analizu aktivnosti u periodu 1976–1980. i izradu srednjoročnog plana razvoja kulture za period 1981–1985. (Kultura – Planiranje, sv. 3)

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka se nailazilo na problem kvantitativnog praćenja razvoja kulture. Bilo je potrebno konsultovati zajednicu organizacija udruženog rada pojedinih delatnosti da bi se pristupilo izradi zajedničkih dopunskih pokazatelja za oblast kulture i umetnosti iznetih u ovoj publikaciji. Ovo je prvi pokušaj odabiranja i sistematizovanja pokazatelja za svaku delatnost posebno, u cilju izrade jedinstvenog plana kulturnog razvoja SR Srbije. Misli se na srednjoročni plan razvoja od 1981. do 1985. godine. Dakle, trebalo je poći od postavljanja jedinstvenih sistema razvoja pojedinih delatnosti, što pretpostavlja rad na standardizaciji u okviru delatnosti. S obzirom na to da su pomenuti pokazatelji kvantitativne prirode, što je u izvesnom smislu ograničavajući činilac, javila se potreba i za kvalitativnim vrednovanjem planiranog. Na početku studije je dat tabelarni pregled minimuma obaveznih i dopunskih pokazatelja za oblast kulture i umetnosti. Potom su dati pokazatelji potrebni za izradu analize kulturnog razvoja opštine. Slede pokazatelji organizacija udruženog rada u kulturi (arhivi, biblioteke, bioskopi, muzeji i galerije, ansambli, pozorišta, ustanove za osnovno širenje kulture, zavodi za zaštitu spomenika kulture), pa pokazatelji potrebni za izradu njihovih srednjoročnih planova razvoja. U poslednjem delu su prikazani pokazatelji kulturno-umetničkih amaterskih organizacija, OOUR-a i radnih zajednica, i mesnih zajednica. U okviru ovog istraživanja postoji Sadržaj.