Prikazan jedan rezultat

Slobodno vreme i mogućnost zadovoljavanja kulturnih potreba porodice

Ovaj istraživački projekat je deo globalnog projekta „Društvena politika prema porodici“, započetog krajem 1975. godine, čiji je nosilac Institut za socijalnu politiku. Cilj ovog projekta je istražiti položaj porodice u našem društvu i u kojoj meri se ostvaruje ustavno načelo o društvenoj zaštiti porodice, kako bi se ustanovili ključni problemi čije bi rešavanje doprinelo unapređenju celog sistema. Takođe, važno je da se prikaže značaj koji ima porodica u kulturnom uzdizanju. Namera je da rezultati doprinesu izradi plana zaštite porodice kao dela Dugoročnog razvoja programa SR Srbije do 1986. godine. Naime, ukazuje se na to da se planiranje kulturnog razvoja ne može relevantno ostvariti bez sagledavanja potreba porodica. Planirano je da se projekat relizuje u tri etape sa tri posebna predmeta istraživanja. S obzirom na to da je predstavljen radni materijal projekta, pored metodoloških objašnjenja prikazan je i plan aktivnosti projekta, kadrovi i predlog budžeta ovog istraživačkog projekta.