Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Muzeji Srbije – aktuelno stanje

Ovaj istraživački projekat nastao je iz potrebe da se sagleda stanje muzejskog rada u svim njegovim značajnim aspektima: muzejski objekti, izlagački prostori, depoi, fondovi, dokumentacija, oprema, ljudski resursi, programska ponuda, posetioci, izdavačka delatnost, odnosi s javnošću, saradnja sa drugim institucijama, struktura budžeta, prioriteti i problemi u funkcionisanju muzeja. Podaci prikazani u ovoj publikaciji zasnovani su na informacijama dobijenim iz upitnika koji su bili prosleđeni svim muzejskim ustanovama. Takođe, tu su i analize stručnjaka za pojedine oblasti, koje su bile predmet istraživanja, potkrepljene statistički obrađenim podacima iz formirane baze o muzejima Srbije. Istraživanje predstavlja doprinos jasnijem sagledavanju problema i potencijalnih rešenja od značaja za muzejsku delatnost u aktuelnom društvenom kontekstu. Na početku publikacije je dat Sadržaj, u okviru publikacije nalaze se grafikoni i tabelarni prikazi, a na kraju je predstavljen upitnik koji je bio distribuisan muzejima.

Nove stalne postavke u muzejima Srbije, I deo

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je analizirala fenomen izložbene prezentacije na primerima muzeja Srbije koji su dobili novu stalnu (ili tematsku) postavku u periodu od 2007. do 2010. godine. To su sledeći muzeji: NM Valjevo, NM Kraljevo, Zavičajni muzej u Knjaževcu, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Muzej Ras u Novom Pazaru, Pedagoški muzej u Beogradu. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa upravnicima, kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. U sklopu metode ispitivanja, korišćen je instrument intervjua na osnovu unapred strukturisanih pitanja. Ovim istraživačkim projektom autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu.