Prikazan jedan rezultat

Pozorište i publika – Sociološko istraživanje publike beogradskih pozorišta (Kultura – Istraživanje, sv. 4)

Istraživački projekat „Pozorište i publika“ urađen je za potrebe Gradske samoupravne interesne zajednice kulture Beograda. Na početku istraživanja, Vera Ikonomova daje pogled na ciljeve tadašnje kulturne politike vezane za demokratizaciju kulturnih dobara, uključivanje u kulturne događaje što većeg broja stanovnika. Kada se govori o pozorištu, to nije povezano samo sa administrativnom odlukom o „popunjavanju“ gledališta (potpisivanje ugovora između pozorišta i radnih organizacija), jer je odlazak u pozorište rezultat ne samo napora teatra već isto tako i slobodne odluke samih gledalaca. Osnovno pitanje koje ona postavlja jeste kako motivisati gledaoce i šta pozorište treba (i može) da uradi kako bi odziv gledalaca bio veći. Konstatuje da su beogradska pozorišta činila napore da povećaju broj gledalaca, ali isto tako i da dosadašnji pokušaji nisu bili dovoljni. Stoga je postavljeni cilj ovog projekta bio istražiti problem povećanja posećenosti beogradskih pozorišta, što je povezano sa istraživanjem karakteristika publike (stalnih gledalaca) beogradskih pozorišta. Izabran je metod anketnog upitnika u pismenoj formi. Na osnovu dobijenih podataka, V. Ikonomova je uradila analizu rezultata istraživanja, nakon čega sledi i zaključak. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a na kraju istraživanja dati su tabelarni prikazi odgovora anketiranih posetilaca.