Prikazan jedan rezultat

Nagrade u kulturi do 1982. (Kultura – Dokumentacija, sv. 4)

U prvoj svesci edicije „Kultura – Dokumentacija“ obrađene su nagrade u oblasti književnosti prevodilaštva dodeljene do 1980. godine. Nadovezujući se na taj poduhvat, u ovoj četvrtoj svesci edicije „Kultura – Dokumentacija“ nalaze se rezultati istraživanja o nagradama u ostalim oblastima kulture, kao što su arhitektura i urbanizam, bibliotekarstvo, filmsko stavaralaštvo, likovne umetnosti, muzička umetnost, pozorišno-scenske umetnosti. Jedini izuzetak je učinjen u oblasti filmske umetnosti: pregledom nisu obuhvaćene nagrade dodeljivane na filmskim festivalima od 1970. godine, pošto te podatke obrađuje i objavljuje Institut za film u svojim godišnjacima „Kinematografija u Srbiji“. Obrađene nagrade su trajnog karaktera i prevazilaze lokalne okvire. Jedina lokalna nagrada jeste Oktobarska nagrada grada Beograda. Podaci su prikupljani od godine ustanovljenja nagrade (uglavnom posle Drugog sv. rata), pa sve do 1982. godine. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj, potom sledi deo istraživačke studije Branimira Stojkovića u kojoj se, sa sociološkog stanovišta razmatra fenomen nagrade kao instrumenta kulturne politike. Na kraju istraživanja je dat registar imena, kao i rezime na engleskom.