Prikazan jedan rezultat

Kulturni život sela na teritoriji uže Srbije (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 6)

Ova studija je nastala u skladu sa zadacima koje je postavio VII kongres SK Srbije a koji su vezani za pokretanje šire i organizovanije društvene aktivnosti u preobražaju sela. S obzirom na to da su osnovni postulati socijalističkog društva – pravo svih radnih ljudi da ravnopravno uživaju plodove kulture, važno je stvoriti uslove koji bi omogućili brže razvijanje samoupravnih odnosa na selu. Cilj autora ove studije jeste da pokažu i ukažu na to koliko nedovoljna pismenost, nepostojanje permanentnog stručnog obrazovanja, slaba komunikacija grad – selo, siromašan društveni i kulturni život ljudi na selu utiču na ozbiljne gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji i, uopšte, na veću produktivnost, dohodak i životni standard. Usled nedostatka statističkih podataka o radu kulturnih ustanova u opštinskim centrima, autori su se bavili analizom samo društveno organizovanih oblika kulturnog delovanja i materijalnim problemima koji ih uslovljavaju, kao i problemima proizvođačke kulture i značaja škole u razvijanju kulturnog života na selu. Pored prikaza stanja kulturnog života i aktivnosti, kao i osnovnih uslova za razvoj kulture u seoskim naseljima, dat je i predlog mera za dalji razvoj kulture na selu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a u poslednjem delu su tabelarni prikazi.