Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Knjiga i čitanje u Jugoslaviji – monografija –

Ova monografija, čiji su autori Miloš Nemanjić i Jovan Janićijević, podeljena je na sledećih sedam poglavlja: intelektualno stvaranje, izdavanje, fizička proizvodnja, distribucija, čitanje, profesionalno obrazovanje, pravni i institucionalni okvir. U okviru ovih poglavlja, autori obuhvataju više tema, a među najbitnijim su: ujednačavanje i standardizacija terminologije (leksika), stanje savremene književne kritike, problemi i pomoć u stvaranju i prevođenju, izdavačka delatnost i produkcija, glavne izdavačke organizacije, tehničko-tehnološki uslovi proizvodnje knjige, mreža i sistem prodaje knjiga, glavne biblioteke i njihov teritorijalni razmeštaj, prepreke i motivacija za čitanje, stručnjaci za knjigu i zakonski položaj knjige. Iako u Jugoslaviji postoji mali broj ustanova specijalizovanih za istraživanje problema knjige i čitalaca, važno je reći da je Jugoslavija na vreme ratifikovala sporazume i konvencije (6 Briselskih konvencija) o zaštiti autorskih prava i izdavanju knjiga, i temeljno ih sprovela. Isto tako, potpisala je i sporazume (poput Firentinskog iz 1950. godine) o olakšicama prilikom carinskih formalnosti i poštanskih troškova, u smislu Ustavom zagarantovanog prava na jezik i kulturu. Na početku monografije je dat Sadržaj, a u Prilogu su statističke tabele.

Nagrade u kulturi – nagrade za književnost i prevodilaštvo (Kultura – Dokumentacija, sv. 1)

Odeljenje za dokumentaciju i izdavačku delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je svoju prvu svesku posvetio nagradama u kulturi koje se dodeljuju za književnost i književno prevodilaštvo u SR Srbiji. Književne nagrade su najbrojnije u odnosu na one koje se dodeljuju u ostalim oblastima stvaralaštva. O svakoj nagradi daju se sledeći podaci: naziv i ustanovljivač, godina ustanovljenja, uslovi za učešće i rok za prijavljivanje radova, predlagači, imenovanje, sastav i mandat članova žirija, izvori sredstava, oblik nagrade, vreme dodeljivanja. Posebno je dat pregled nagrađenih autora i dela, kao i spisak članova žirija, od godine ustanovljenja nagrade pa sve do 1980. godine, kada je završeno istraživanje. Dokumentaciona građa je podeljena na nagrade jugoslovenskog, republičkog i regionalnog značaja koje se dodeljuju za književno stvaralaštvo. Potom su navedene nagrade za različite oblasti književnog stvaralaštva, zatim za književne vrste, književnost namenjenu deci, amatersko književno stvaralaštvo i prevodilaštvo. Na početku publikacije je dat Sadržaj, a na kraju se nalazi imenski registar nagrađenih autora i članova žirija, kao i abecedni registar nagrada.