Prikazan jedan rezultat

Kulturne aktivnosti u prigradskim naseljima i opštinama

U okviru ove studije, autori su izneli stanje kulture u Beogradu sa svim njegovim privrednim i kulturnim potencijalima, sagledavši realnu situaciju koja je neminovno povezana za još uvek prisutnom izrazitom podelom na selo i grad. Nedovoljno saobraćajno i kulturno integrisana, ova celina se odlikuje i prigradskom zonom sa seoskim naseljima. U okviru nje se javljaju brojne diferencijacije u socijalno-demografskoj strukturi, kao i u okviru oblasti kulturnog života. Zato autori u ovoj studiji polaze od obeležja relevantnih za analizu kulture u prigradskim naseljima, kao što su karakteristike stanovništva i stanje osnovnih kulturnih institucija, jer su to sve indikatori razvijenosti kulturnog života na području interesovanja. Cilj autora ove studije jeste da izneti podaci i zaključci posluže u sačinjavanju preciznog plana kulturnog delovanja na širem gradskom području, a u okviru izrade srednjoročnog plana razvoja kulture grada Beograda, te utvrđivanja strateških pravaca i mera. Nosilac budućeg plana je Samoupravna interesna zajednica kulture. Nakon zaključka, na kraju tekstualnog dela dati su tabelarni pregledi dobijenih statističkih podataka.