Prikazan jedan rezultat

Program jačanja materijalne osnove kulture u prigraničnim seoskim naseljima u periodu 1981–1990. godine

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević polazi od petogodišnjeg plana Republičke zajednice kulture koji predviđa podsticanje materijalne osnove kulture na seoskom području 14 prigraničnih opština. Ovo je trebalo da se realizuje kroz donošenje posebnog programa kojim bi se obezbedilo sistematsko i ravnomerno rešavanje pomenute problematike duž celog graničnog područja. S obzirom na to da su naše prigranične opštine ekonomski uglavnom nedovoljno razvijene, to se svakako odrazilo i na kulturni život. Autor konstatuje da je važno opremiti OUR-e kulture iz opštinskih centara, a najfunkcionalnije jeste opslužiti ih pokretnim bibliotekama, bioskopima, pa i dovoditi seosko stanovništvo na kulturne programe u ove centre. Sledi prikaz Programa jačanja materijalne osnove kulture u prigraničnim seoskim naseljima koji donosi Republička zajednica kulture za period od 1981. do 1985. godine, a koja će udruživati sredstva sa SIZ-ovima kulture prigraničnih naselja i mesnim zajednicama. Cilj je prilagođavanje starih objekata za potrebe kulture ili izgradnja novih, uz tehničko opremanje, radi obezbeđivanja njihovog namenskog funkcionisanja. Iznete su i analize stanja privrede i društva, a naročito kulture prigraničnog područja za 1981. godinu.