Prikazan jedan rezultat

Kulturni resursi okruga Srbije

Publikacija „Kulturni resursi okruga Srbije“ podeljena je na 25 jedinica, za svaki okrug posebno, uz dodatni komparativni izveštaj stanja u pojedinačnim kulturnim delatnostima (uporedni prikazi muzeja, galerija, pozorišta, polivalentnih centara, biblioteka, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Studija pruža pregled osnovnih problema kulturne politike u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje. Prikupljeni podaci predstavljaju empirijski materijal iz koga se mogu izvoditi različita pravna dokumenta za jačanje organizacionog uređenja kulture u Srbiji (strategije, planovi, uredbe…). Pored podsticaja na strateško promišljanje u kulturi, cilj projekta bio je i umrežavanje subjekata u kulturi, prvenstveno na nivou okruga, a potom i šire – na nacionalnom nivou. Podaci su dobijeni iz primarnih izvora, na osnovu vođenja 1.067 intervjua sa predstavnicima javnog i civilnog sektora u kulturi. Istraživanjem su obuhvaćene 453 ustanove kulture u 144 gradova i opština. Projekat je obuhvatio celu teritoriju Srbije, izuzev grada Beograda, čiji su kulturni resursi prikazani u zasebnoj publikaciji. Obimna prikupljena građa je strukturisana u deset tematskih celina. Navedene oblasti obuhvaćene su uporednim prikazom prema delatnostima, a izložene su i prema teritorijalnom nivou za date okruge. Publikacija pruža sveobuhvatan uvid u stanje kulture u Srbiji za period od 2006. do 2010. godine.