Prikazan jedan rezultat

Društveni i materijalni položaj likovnih umetnika

Na zahtev Udruženja likovnih umetnika Srbije da se prouče uslovi pod kojima žive i rade likovni umetnici, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka urađen je nacrt projekta, dobijena su sredstva a potom se pristupilo njegovoj realizaciji. Istraživanjem su obuhvaćeni svi likovni umetnici (slikari, vajari, grafičari) članovi ULUS-a koji žive na teritoriji SR Srbije. Istraživanje je izvedeno metodom ankete i intervjua, pomoću upitnika sa otvorenim pitanjima. Istraživačka studija je podeljena u pet delova. U prvom delu je dat kratak istorijski pregled problema koji se obrađuje; u drugom delu se ispituje materijalni položaj likovnih umetnika. Treći deo sadrži pregled mišljenja i stavova likovnih umetnika i likovnih stručnjaka o mogućnostima ravnopravnog učestvovanja likovnih umetnika u društvenim zbivanjima, kao i njihovog uticaja na sopstveni položaj u zemlji; dat je i pregled objektivnih pokazatelja o društvenim ulaganjima u razvoj likovnih umetnosti, kao i pregled propisa koji određuju društveno-ekonomski položaj samostalnih likovnih umetnika. Četvrti deo je posvećen Prodajnoj galeriji, kao jedinstvenoj instituciji u okviru koje se obavlja prodaja i otkup umetničkih dela, a u petom delu je predstavljen izbor iz socioloških studija posvećenih istom problemu uz primere drugih zemalja. Podaci su dati u vidu procenata, a prikazani su i u tabelama. Na kraju studije dat je Sadržaj.