Prikazan jedan rezultat

Prostorni plan SR Srbije

U ovom istraživanju govori se o neophodnosti povezivanja udruženog rada i kulture, a savremeni društveni procesi upravo utiču na njihovo brže povezivanje. Ističe se da ustanove kulture igraju važnu ulogu u kulturnom razvitku naše zemlje postajući lokalnim, opštinskim, međuopštinskim, regionalnim i republičkim organizacijama udruženog rada. U prethodnom periodu, napori kulturne politike bili su usmereni na izgradnju novih značajnih objekata (muzeji, pozorišta, bioskopi, domovi kulture i omladine, narodni i radnički univerziteti i dr.). Prostornim planom treba da se definišu kriterijumi organizacije, uređenja i korišćenja prostora za sve oblasti ekonomskog i društvenog života, pa i za kulturnu delatnost. Njime bi trebalo da se doprinese rešavanju najvitalnijih pitanja kulture – pitanja standarda (bolji materijalni položaj kulture, bolja organizovanost i modernizacija objekata), stvaranja mreže kulturnih institucija (veći stepen korišćenja kulturnih kapaciteta), distribucije kulturnih vrednosti (podjednako u sve krajeve, pa i u seoska područja), ujednačene raspoređenosti kadrova (poboljšanje kadrovske osnove). Ovim planom je potrebno utvrditi kulturne aktivnosti i institucije kojima bi se ostvarilo povezivanje sadržaja iz svih domena stvaralaštva sa ostalim oblastima društvenog rada. U okviru ove studije, predstavljeno je stanje kulturnog života i date su projekcije njegovog razvoja do 2000. godine, uz definisanje bitnih ciljeva koji su i opšti ciljevi samoupravne kulturne politike. U drugom delu studije su navedeni nazivi 109 nepokretnih spomenika kulture u SR Srbiji i dati su planovi za dalji rad na njihovom razvoju. Pri kraju su prilozi u vidu odgovarajućih tabela i statističkih podataka od posleratnog perioda do 1985. godine koji potkrepljuju studiju. Na početku je dat Sadržaj.