Prikazan jedan rezultat

Nastanak i delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

U ovom istraživanju, autori su predstavili delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, prvih dvanaest godina njegovog postojanja. Zakonom o Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, objavljenom u Službenom glasniku SR Srbije 27. aprila 1967. godine, ostvarena je dugogodišnja zamisao radne grupe koja je postojala pri Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije. Aktom o osnivanju, Zavod postaje prva ustanova u kojoj su se istraživači bavili kulturnim razvitkom, kako u Jugoslaviji tako i na Balkanu. Na početku, Miloš Nemanjić govori o nastanku i delatnosti Zavoda, kao i o njegovom intenzivnijem razvoju na početku druge decenije. Potom, autori daju istraživački okvir Zavoda, navodeći: istraživačke projekte, poslove planiranja kulturnog razvoja, ulogu Odeljenja za dokumentaciju, izdavačku delatnost i nastanak časopisa Kultura, međunarodnu kulturnu saradnju, pregled publikovanih, kao i nepublikovanih radova u Zavodu do 1980. godine, spisak zaposlenih. Od samog početka, osnovni zadaci istraživača Zavoda bili su vezani za prikupljanje dokumentacione građe o kulturnim institucijama i aktivnostima u SR Srbiji, za studijska i primenjena istraživanja, i za izdavačku delatnost. Specifičnije, to su bili radovi posvećeni kadrovima u kulturnim ustanovama, kulturnom životu radničke i seoske omladine, domovima kulture, materijalnoj osnovi kulturnog života sela, umetničkim udruženjima, slobodnim umetnicima, umetničkoj publici, programima kulturnog razvoja u SFRJ, a naročito u SR Srbiji, Beogradu i opštinama. Na kraju je dat Sadržaj.