Prikazan jedan rezultat

Između klase i generacije: o kulturnom identitetu radničke omladine

U svom istraživanju, Branimir Stojković govori o tome da je radnička omladina društvena grupa koja u suštini ima dvostruki identitet, jer je deo radničke klase ali i omladinske populacije. Ističe, uz navedene razloge, da je njeno pripadanje radničkoj klasi od mnogo većeg značaja za njen kulturni identitet od pripadnosti omladinskoj populaciji. Naime, omladina je tranzitna društvena kategorija, što u punoj meri važi za srednjoškolsku i studentsku omladinu. Da bi bilo uopšte moguće govoriti o nekoj specifičnoj kulturi radničke omladine neophodno je najpre identifikovati, tj. utvrditi postojanje posebne tzv. roditeljske kulture, odnosno radničke kulture koja ima neke bitne odlike koje je čine različitom od kulture klasno slojnih formacija u društvu. U istraživanju, autor se bavi identifikacijom smisaono nekonzistentne celine koja bi se mogla poistovetiti sa kulturom naše radničke klase. Identifikuje njene osnovne odlike i u kojoj meri se ona, i kojim svojim odlikama, razlikuje od kulture drugih društvenih grupacije u društvu SFRJ. Dat je osvrt na stepen industrijskog razvoja zemlje jer izvesno je da bez razvijene industrije nema ni razvijene radničke klase. Na kraju istraživanja nalazi se spisak literature.