Prikazan jedan rezultat

Stanje i aktuelni problemi delatnosti kulture u opštini Vranje (Analiza)

Naručilac ovog istraživačkog projekta je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Vranje, a izvršilac Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru preduzetog istraživanja, Milivoje Ivanišević konstatuje da su problemi kulturnog razvoja, prisutni u ovoj opštini, karakteristični i za druge gradove i opštine u Srbiji. Polazi od analize aktuelnog stanja u opštini, i to u pogledu kulture i kulturnih potreba, ispitujući mogućnosti njihovog racionalnijeg i efikasnijeg organizovanja. Ujedno ispituje i položaj delatnosti kulture u odnosu na ekonomske mogućnosti i njen status u društvenoj politici razvoja. U analizi primenjuje metode anketiranja i intervjuisanja lica zaposlenih u institucijama kulture, u drušveno-političkim i privrednim radnim organizacijama, kao i lica na rukovodećim mestima tih institucija. Ovu analizu treba prihvatiti kao presek opšteg stanja viđenog i prikazanog na osnovu raspoložive dokumentacije i mišljenja, kao i na osnovu podataka dobijenih iz anketa i intervjua. Nakon analize rezultata, uslediće projekcija budućih programa i planova. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.