Prikazan jedan rezultat

Kultura radnog života u „Prvom maju“

Ova studija predstavlja deo istraživačkog projekta „Kultura rada“, u čijoj je izradi učestvovalo nekoliko istraživača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Autor ovog dela istraživanja, Branimir Stojković, najpre daje osvrt na istorijski i društveni okvir nastanka „Prvog maja“ u Pirotu, fabrike koja proizvodi konfekciju i trikotažu, a u kojoj se veoma vodilo računa o uslovima rada, samoj radnoj sredini, kao i zadovoljstvu radnika. Izdvaja dve činjenice vezane za „Prvi maj“: da je to samoupravna radna organizacija koja efikasno ostvaruje osnovne ciljeve samoupravljanja; da je posebno naglašen procenat zastupljenosti ženske radne snage u ovoj grani industrijske proizvodnje. Potom, na osnovu ankete radnika, autor ispituje društveno-normativnu organizaciju preduzeća, kao i stvarno učešće radnika u samoupravljanju, pa i njihov odnos prema samoupravnom odlučivanju. Ono što je važno u samoupravno organizovanoj radnoj organizaciji poput „Prvog maja“ jeste i informisanje radnika, odnosno njihova obaveštenost o bitnim pitanjima, a potom i učestvovanje u donošenju odluka koje se tiču njih i njihove radne organizacije. Dalje, B. Stojković istražuje obrazovnu strukturu zaposlenih, planiranje i finansiranje obrazovanja i usavršavanja radnika. U petom delu studije govori o uslovima rada i uređenju radne sredine, a poseban osvrt daje na proces neutralisanja negativnih dejstava proizvodno-tehnološkog procesa na čoveka, kao i na estetsko uređenje radne sredine. Razmatra i postojanje službe za organizovanje kulturnih aktivnosti u okviru „Prvog maja“ (muzeja, biblioteke, KUD-a). Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije nalaze se i tabelarni prikazi.