Prikazan jedan rezultat

Osnovne funkcije Samoupravne interesne zajednice kulture Republike u razdoblju 1976–1980. godine

Ovde je predstavljen prvi nacrt zadataka i funkcija Republičke zajednice kulture napravljen za učesnike savetovanja o aktuelnim pitanjima srednjoročnog programa razvoja kulture od 1976. do 1980. godine. To je inicirano novim Planom društveno-ekonomskog razvoja SFRJ i SR Srbije. Dogovorene funkcije u skladu sa Samoupravnim sporazumom o udruživanju u Republičku zajednicu kulture, kome su pristupile opštinske zajednice kulture, treba da bude osnov budućih funkcija SIZ-a kulture. U Samoupravnom sporazumu navedene su zajedničke potrebe i interesi koji treba da se zadovoljavaju u Republičkoj zajednici kulture. To su: zaštita i korišćenje kulturnih dobara, razvijanje delatnosti biblioteka, razvijanje izdavačke delatnosti i stimulisanje književnog stvaralaštva, razvijanje i stimulisanje filmskog stvaralaštva i kinematografije, razvijanje scensko-umetničkih delatnosti, unapređivanje kulturno-umetničkog amaterizma, jačanje međunarodne kulturne saradnje, jačanje međurepubličke kulturne saradnje, jačanje materijalne osnove kulture, izgradnja objekata od posebnog značaja za potrebe kulture, naučno istraživanje kulture, ostvarivanje kulturnih programa društveno-političkih organizacija, stručno usavršavanje kulturnih radnika, utvrđivanje nagrada za kulturna i umetnička dostignuća. Dat je i nacrt globalne raspodele sredstava SIZ-a kuture u narednom srednjoročnom periodu koji je izvršen procentualno po delatnostima. Ističe se važnost transformacije interesnih zajednica radi obezbeđivanja razmene rada u kulturi, jednako kao i u drugim društvenim delatnostima.