Prikazan jedan rezultat

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 5

U ovom informativnom biltenu, predstavljeni su prevodi izveštaja o tri nova značajna projekta Saveta Evrope posvećena pitanjima kulturne politike, a koji su započeti u prethodnim godinama. Prvi je projekat Svetske komisije za kulturu i razvoj Saveta Evrope pod nazivom „Sa periferije u suštinu“. Drugi projekat je vezan za evaluaciju kulturnih politika zemalja članica Saveta Evrope, a nosilac projekta je Savet za kulturnu saradnju. U trećem projektu se istražuju aktuelni problemi privatizacije i deetatizacije u oblasti kulture. Nakon datih izveštaja, otvoreno je pitanje evropskih i balkanskih identiteta, odnosno pitanje mesta autentičnog kulturnog prostora Balkana u razvojnim tendencijama Evrope koja se ujedinjuje, kao i odnosa Balkana prema Evropi i prema samom sebi.