Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Izdavačka delatnost u užoj Srbiji namenjena selu – knjige i brošure (Bibliografija za period 1971–1975)

Ova tematska bibliografija je pripremljena za obiman istraživački projekat „Kulturni život sela“ u okviru kojeg je analizirana izdavačka politika u oblasti sela. Obuhvaćene su knjige i brošure objavljene na teritoriji uže Srbije u periodu od 1971. do 1975. godine. U bibliografiji je napravljena predmetna klasifikacija koja obuhvata deset grupa, među kojima: voćarstvo, povrtarstvo, stočarstvo, pčelarstvo itd., kao i klasifikacija prema izdavačima. Na početku je Sadržaj, a kao prilog je dat pregled naslova u ediciji „Mala poljoprivredna biblioteka“ i pregled izdanja zbirke „Zadružne knjige“.

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo 1975–1985. godine, II verzija

Ovaj predlog Programa kulturnog razvoja opštine Kladovo rađen je za dugoročni period (1976–1985). Na samom početku se ističe da su osnovni ciljevi kulturne politike opštine Kladovo demokratizacija i socijalizacija svih oblasti kulture. Naime, cilj je stvoriti takve uslove rada u kojima će kultura biti dostupna svim slojevima stanovništva. Planira se kreiranje novih „žarišta“ kulture u selima, školama, radnim organizacijama. U navedenom periodu, takođe, trebalo bi proširiti i uskladiti aktivnosti Biblioteke, Galerije, Radničkog univerziteta, kao i bolje organizovati muzealsku delatnost, arhivistiku i zaštitu spomenika kulture. Program je u svim segmentima prilagođen Programu kulturnog razvoja SR Srbije. Nakon uvodnog rezimea, u prvom poglavlju su predstavljeni opšti uslovi razvoja kulture, u drugom osnovni programski zadaci kulturnog razvoja opštine Kladovo, a u trećem – programski zadaci pojedinih delatnosti. Na početku ovog radnog materijala je dat Sadržaj, a na kraju tabele.

Staračka domaćinstva na selu i potrebe za socijalnom zaštitom

Autor ovog istraživanja, sociolog Gradimir Zajić, ukazuje na to da su se u našoj zemlji, nakon Drugog sv. rata, desile velike promene u društvenoj strukturi, a što se takođe odrazilo i na seoska naselja. Usled procesa industrijalizacije i urbanizacije, promenio se odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva, a došlo je i do starenja seoskog stanovništva. S obzirom na to da na selu ima više starih lica nego u gradu, kao i da su njihove životne okolnosti znatno teže, ovaj problem postaje sve više predmet izučavanja mnogih disciplina. Jedna od najvećih posledica starenja seoskog stanovništva jeste socioekonomska ugroženost, kao i nestajanje staračkih domaćinstava, usled nepostojanja celovitog sistema socijalnog obezbeđenja individualnih poljoprivrednih proizvođača. Stoga je cilj ovog istraživanja analiza društveno-socijalnog položaja staračkih domaćinstava u prigradskim naseljima Beograda. Anketno prikupljanje podataka realizovano je na slučajnom uzorku lica starijih od 60 godina. Na kraju istraživanja izneti su zaključci.