Prikazan jedan rezultat

Kultura i radni život – Iskustva šest evropskih zemalja (Svet kulture 3)

Istraživanje pod nazivom „Kultura i radni život“ započeto je 1975. godine, a obavljeno je u okviru Organizacije Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko). Radnu grupu iz Jugoslavije predstavljali su: Stevan Majstorović Veselin Ilić, Branimir Stojković iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. U ovoj publikaciji data je studija, urađena u formi izveštaja za Unesko, u kojoj se raspravlja o uslovima radnog života u šest evropskih zemalja (Belgija, Francuska, Mađarska, Norveška, Švedska i Jugoslavija), odnosno o tome kako radnici u ovim zemljama mogu da utiču na poboljšanje uslova na svom radnom mestu i da nađu zadovoljstvo u radu. Tadašnje rasprave pokazuju da postoji velika povezanost između kulture i radnog života. Smernice za zajedničko proučavanje kulture i radnog života polaze od saznanja da su aktivnosti u neposrednoj sredini čoveka način da se omogući većem broju ljudi da učestvuje u kulturnom životu. Kulturne delatnosti na radnom mestu mogu da pruže veće mogućnosti grupama koje su, iz finansijskih, društvenih ili fizičkih razloga, sputane u razvijanju kulture. Stoga je pred radne grupe bio postavljen zadatak da se prikupe i analiziraju iskustva i predlozi iz pomenutih zemalja kako bi se primenili u svakodnevnom životu, podstakli konkretnu akciju u okviru radnog života i radnog mesta, i otvorili mogućnost za razvijanje nove dimenzije kulturne politike. Učesnice u zajedničkom proučavanju imaju različite društvene sisteme, pa otuda imaju i drugačije pristupe i način delovanja na području kulture i radnog života. Izveštaj je podeljen na četiri dela: prva i poslednja glava odnose se na pitanja šta je kultura, radni život i kako radni život može da se preobrazi zahvaljujući kulturnim aktivnostima; ostale dve glave sadrže izveštaje o uslovima, iskustvima i osobenostima u organizovanju radnih sredina u šest zemalja učesnica, uz zanimljive primere. Na početku publikacije je Sadržaj, na kraju su zaključci i predlozi, a potom i Prilozi.