Prikazan jedan rezultat

Muzeji i društvo

Cilj autora ovog istraživanja jeste sistematska analiza postojećeg stanja muzeja – njihove materijalne i stručne osnove, ali i utvrđivanje odnosa između muzeja, kao kulturnih i naučno-istraživačkih ustanova, i pojedinih segmenata društva (školska omladina, radni ljudi, muzejska publika). Autori najpre prikazuju istorijski pregled nastanka muzeja u SFRJ, potom iznose statističke podatke o prostoru, sredstvima, kadrovima i aktivnostima muzeja u SR Srbiji za period od 1968. do 1974. godine. Dalje, govore o potrebi jačanja saradnje između muzeja i radnih organizacija na različitim nivoima, kao i planskog otvaranja muzeja za najširi krug publike, za školsku omladinu, ali i uključivanja muzeja u nastavno-obrazovi proces, što bi značilo i osnivanje službe koja bi izvršavala ovu funkciju (kustos pedagog). Sledi segment o posetiocima i publici muzeja uz statističke podatke koji ukazuju na tokove i tendencije u našim muzejima. Istraživanje je sprovedeno kroz anketiranje posetilaca odabranog uzorka muzeja (posebno u Beogradu, a posebno u SR Srbiji), kao i intervjuisanjem direktora tih muzeja. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.