Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Društveni položaj slobodnih umetnika (Studije i istraživanja)

U ovoj publikaciji dati su rezultati sociološkog istraživanja Vujadina Jokića i Svetislava Pavićevića na temu slobodnih umetnika. Publikacija sadrži četiri dela. U prvom delu je dat pogled na istoriju položaja umetnika, na društveno-ekonomske faktore položaja umetnika i na instituciju slobodnog umetnika. U drugom delu je objašnjen pristup istraživanju slobodnih umetnika; u trećem delu su dati rezultati sprovedenog istraživanja – uzroci opredeljenja umetnika za status slobodnog umetnika, materijalni položaj slobodnih umetnika, pravni položaj slobodnih umetnika, primeri odnosa društva prema slobodnim umetnicima, prednosti i nedostaci statusa slobodnog umetnika, društveni položaj slobodnih umetnika. U četvrtom delu je izložen upitnik koji je bio osnova za izvođenje empirijskog dela istraživanja slobodnih umetnika. Pojedini rezultati su dati kroz statističke podatke, a prikazani su i u okviru tabela. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj.

Kultura radnog života

Ova studija predstavlja jednu od šest studija sa kojima je Jugoslavija učestvovala u realizaciji programa Međunarodne konferencije o kulturnoj politici održane u Helsinkiju 1972. godine. Studije, koje treba da se urade u periodu od 1975. do 1977. godine, pripremaju se u okviru Uneskovog programa iz oblasti kulture i u njima učestvuje po nekoliko zemalja, a takođe se organizuju i seminari na teme koje se obrađuju. Veselin Ilić je kao osnovni cilj ove studije postavio potrebu prezentovanja iskustva vezanih za istraživanje načina i mogućnosti uključivanja radnika u kulturni život. Pretpostavka je da fabrike i radionice čine polje u okviru kojeg bi saradnjom kulturnih delatnosti i drugih vrsta rada mogle da se obezbede bolji uslovi za zadovoljavanje kulturnih potreba ljudi koji iz više razloga ne učestvuju u sopstvenom kulturnom razvoju. Stoga se autor okreće izučavanju različitih metoda koje se koriste na radnim mestima u svrhu podsticanja učešća radnika u kulturnim delatnostima. Najpre se bavi određivanjem osnovnih pojmova i kategorija, kao što su: kultura radnog života, kultura rada, radna sredina, samoupravno organizovanje kulture i dr. Potom prikazuje odnose kulturne politike prema kulturi rada, prakse kulture rada u osnovnim organizacijama udruženog rada kod nas, odnose radnika i umetnika, mogućnosti korišćenja slobodnog vremena, aktivnosti kulture i obrazovanja radnika itd. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju je prikazana radna varijanta Nacrta projekta studije „Kultura rada“ iz 1976. godine, za Uneskov program o kulturi, sa pitanjima i primedbama, upitnikom i nekoliko varijanti studija slučaja.

Položaj i uloga umetničkih udruženja u SR Srbiji, sv. 2

Osnovni cilj koji postavljaju Miloš Nemanjić i Radmila Mikašinović-Grujić u ovom istraživanju jeste proučavanje položaja i uloge umetničkih udruženja, ali i samih umetnika koji se udružuju u njima ostvarujući svoje interese. Zato istražuju odnos umetničkog udruženja sa društvom, kao i uzajamni odnos umetničkog udruženja i umetnika. Najpre daju teorijski uvod o pojmu i karakteru profesionalnih udruženja iz različitih oblasti, ističući da ove organizacije postoje sa jedne strane radi zadovoljavanja interesa i potreba građana, a sa druge strane kao instrumenti celokupne društvene zajednice, jer predstavljaju institucije samoupravljanja u društvu. Uži predmet interesovanja autora jeste način organizovanja i funkcionisanja umetničkih udruženja Republike Srbije (njih 13), koja postoje od 1958. do 1967. godine, prvenstveno radi zaštite interesa ljudi koji se bave određenom umetničkom profesijom. Zato je prvo primenjena objektivna analiza – istraživanje normativnih akata, a naročito finansijskih izveštaja (izvor prihoda i obim rashoda). Potom su, subjektivnom analizom, pomoću metode intervjua dublje osvetljene određene činjenice dobijene kroz stavove, mišljenja i ocene predsednika i sekretara udruženja. Anketom je ispitana motivacija umetnika da postanu članovi određenog udruženja, njihovi stavovi prema udruženju, ostvareni interesi i sl. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u samom istraživanju i nekoliko tabela. U okviru Priloga data su pitanja za intervjue i ankete, a na kraju, u okviru Dokumentacionog dela, izvodi iz statuta i pravila pojedinih umetničkih udruženja u SR Srbiji i u inostranstvu.

Slobodni umetnici i umetnička udruženja

U ovom dokumentalističkom istraživanju popisana su sva umetnička udruženja u SR Srbiji i dati su brojevi njihovih registrovanih članova, kao i spiskovi samostalnih, odnosno slobodnih umetnika u okviru ovih udruženja. U umetnička udruženja spadaju: Udruženje estradnih umetnika, Udruženje filmskih glumaca, Udruženje filmskih i TV radnika, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti, Udruženje muzičara džez i zabavne muzike, Udruženje dramskih umetnika.