Prikazan jedan rezultat

Radnička kulturno-umetnička društva u Beogradu (Kultura – Istraživanje, sv. 5)

Rad na ovom istraživačkom projektu nastao je na osnovu inicijative Komisije za kulturu, nauku i obrazovanje Veća Saveza sindikata Beograda. Predstavlja pokušaj da se o pitanjima nastanka, razvoja i perspektive radničkog amaterskog pokreta raspravlja na celovit, činjenično utemeljen način. U uvodnom delu istraživanja, B. Stojković se bavi počecima beogradskog radničkog amaterizma, osnivanjem KUD-ova, istražujući socijalni sastav članstva, osnovne odlike repertoara i ulogu radničkih kulturnih društava u socijalističkom radničkom pokretu. Potom slede osnovni nalazi istraživanja dati kroz empirijsku analizu tadašnje situacije u beogradskom radničkom amaterizmu. Analiza članstava je pokazala da većinu članova društava radničkog amaterizma ne predstavljaju radnici, odnosno zaposleni, već srednjoškolska i studentska omladina. Da bi se pronašli uzroci ovakvog stanja, bilo je potrebno analizirati: socio-ekonomske i kulturne činioce kulturno-umetničkog amaterizma u radnoj sredini; organizovanost i delovanje radničkih kulturno-umetničkih društava; i članstvo kulturno-umetničkih društava. Analiza je dalje obuhvatila: sekcije, rukovodstva, nastupe, gostovanja, opremu, prostor, novčana sredstva radničkih KUD-ova. Pored Sadržaja, ovaj istraživački projekat nakon tekstualnog dela daje i tabelarne prikaze. Na kraju je apstrakt na engleskom jeziku.