Prikazan jedan rezultat

Kulturna politika u gradovima – Izveštaj o studiji Evropskog saveta „Eksperimentalno istraživanje kulturnog razvitka u evropskim gradovima“

Pod pokroviteljstvom Evropskog saveta, od 1971. godine jedan broj gradova angažovan je za sistematsko proučavanje njihovih kulturnih i rekreativnih politika. U „eksperimentalno proučavanje kulturnog razvitka u evropskim gradovima“ uključilo se četrnaest gradova iz trinaest zemalja: Akurejri (Island), Ansi (Francuska), Apeldorn (Holandija), Bolonja (Italija), Esbjerg (Danska), Ekseter (Velika Britanlja), Krems (Austrija), Šo-de-Fon (Svajcar-ska), Lineburg (SR Nemačka), Erebro (Švedska), Stavanger (Norveška), Tampere (Finska), Turnut i Nami (Belgija). Ovaj tekst predstavlja izveštaj o stanju i dilemama kulturnih politika u ovih četrnaest gradova. Namera je bila da to ne bude samo sociološka studija o kulturnom životu i kulturnoj politici u gradovima učesnicima, već da bude i korisna u sugerisanju mnogih pitanja na koja je trebalo dati odgovor prilikom formulisanja kulturne politike u gradovima. U svakom od ovih gradova, istraživanje je sproveo tim naučnika iz oblasti društvenih nauka (sociolozi i ekonomisti), ali uz konsultacije sa onima koji su zaduženi za kulturna pitanja (lokalne vlasti). Izveštaj ima: Sadržaj, tabele, Bibliografiju.