Prikazan jedan rezultat

Samoupravno interesno organizovanje u kulturi Beograda – sa osvrtom na odnos Gradske samoupravne interesne zajednice kulture i opštinskih samoupravnih interesnih zajednica

Ovo istraživanje je dopuna studije „Razvoj samoupravnih interesnih zajednica kulture u SR Srbiji van SAP“, koja se u isto vreme radila u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Naime, od 70-ih godina XX veka, primetan je intenzivniji razvoj samoupravnog interesnog organizovanja, koji je bio podstaknut određenim ustavnim odredbama, nakon čega nastaje i Zakon o udruženom radu. Istraživanje Radoslava Đokića odnosi se na Beograd, koji kao glavni grad Srbije i Jugoslavije predstavlja složenu društveno-političku zajednicu sa složenim sistemom samoupravnog interesnog organizovanja u kulturi. Stoga je i jedan od ciljeva autora istražiti odnos Gradske samoupravne interesne zajednice kulture i opštinskih samoupravnih interesnih zajednica kulture. Ova svojevrsna analiza razvoja samoupravnih odnosa u kulturi Beograda, uz osvrt na SIZ-ove kulture, sadrži konstatacije, stavove i predloge koji bi omogućili da osnovni pravci akcije u razvoju sistema samoupravnog interesnog organizovanja budu usmereni na dva područja: a) na razvijanje samoupravnog sistema udruživanja rada i sredstava za zadovoljenje kulturnih potreba; b) na izgradnju i usavršavanje najraznovrsnijih oblika samoupravnog interesnog organizovanja i odlučivanja koji će biti u funkciji zadovoljavanja kulturnih potreba i interesa, što vodi daljem ostvarivanju ustavnih prava radnih ljudi i građana. U prvom delu istraživanja, autor govori o predmetu i zadatku samog istraživanja, a u drugom o mogućnosti naučnog istraživanja grada, odnosno zasnivanju sociologije grada ili urbane sociologije, kao i o prostornoj dimenziji grada. Treći deo se odnosi na samoupravno interesno organizovanje kulture, a u četvrtom se govori o razvoju opština u Beogradu – kao daljem procesu decentralizacije i strukturi samoupravnog interesnog organizovanja kulture u Beogradu. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju su tabele.