Prikazan jedan rezultat

Kultura mladih radnika

Autori ove studije bave se sociološkim istraživanjem kulturnog života radničke omladine koja, po njihovom mišljenju, otvara brojna pitanja o položaju i ulozi radničke klase u zasnivanju samoupravnog načina proizvodnje i o budućim perspektivama samoupravnog socijalističkog društva. Takođe, u kulturi radničke omladine pokazuju se svi kontinuiteti i diskontinuiteti socijalističke revolucije. Sistematična istraživanja života (kulture) omladine u jugoslovenskom socijalističkom društvu započeta su krajem 70-ih godina, kada su i formirane posebne omladinske istraživačke organizacije. Ipak, može se smatrati da u jugoslovenskoj zajednici nije postojala jasna društvena orijentacija u istraživanju problema, a pogotovo istraživanja kulturnog života radničke omladine. Data istraživačka studija sadrži tri bloka, a u svakom tematskom bloku kritički su interpretirana relevantna značenja brojnih teorijskih stanovišta i empirijskih pokazatelja. Uvodni, teorijsko-metodološki blok govori o zasnivanju sociologije omladine; drugi govori o kulturi radničke (klase) omladine u istorijskom totalitetu socijalističkog društva, a treći o kulturi svakodnevnog života radničke omladine u smislu zasnivanja samoupravnog načina proizvodnje. U prikazu empirijskih rezultata, autori su nastojali da provere hipoteze o uzročnoj uslovljenosti određenosti osnovnih varijabli o kulturi radničke omladine. Na osnovu sakupljene empirijske građe analiziran je i uticaj različitih socijalnih i kulturnih činilaca i pojava na raznovrsne oblike kulture radničke omladine. Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije su brojne tabele. Na kraju studije je priložen upitnik o kulturnom životu radničke omladine.