Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Mitologija u kulturi svakodnevnog života, Studija 1.

Ovde je predstavljena prva studija u okviru šireg projekta pod nazivom „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“ čiji je autor Veselin Ilić. U njoj je data teorijska osnova istraživanja, kao i obrazloženje važnosti njegovog sprovođenja i aktuelnosti. Naime, u posleratnom periodu u SR Srbiji, kao i u celom jugoslovenskom društvu, ispovedanje religije, uprkos normativno datoj slobodi i pravu, nije bilo poželjno. Stoga je i slobodni razvoj naučne misli o religiji bio skrajnut, a samim tim izostala su i istraživanja koja su se kontinuirano bavila ispitivanjem religijskog života stanovništva i delatnosti verskih zajednica. Društvena aktuelnost istraživanja fenomena savremene religijske svesti temelji se na promenama do kojih je došlo u oblasti religijskog života, aktivnosti religijskih institucija, kao i u sferi vrednovanja religijskih kultura koje su bile prisutne na nekadašnjem jugoslovenskom kulturnom prostoru. To se ogleda u rastućem uticaju religijskih zajednica na društvenu svest i društvene odnose, kao i na svakodnevni život stanovništva. Zbog toga je za autora bilo važno da istraži razloge ovog fenomena buđenja i pojave religijske svesti i vrednosne orijentacije mladih, naročito u Beogradu, koji su pokazivali sve veće interesovanje za religijske institucije i delatnost verskih zajednica. Dodatna društvena aktuelnost istraživanja, prema rečima njegovog autora, leži u potrebi razvijanja sociologije religije kao posebne naučne discipline, što je tada tek bilo u povoju na nekoliko univerziteta u SR Srbiji. Studija sadrži jedanaest poglavlja, a nakon svakog poglavlja su date beleške sa korišćenom literaturom. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju su Zaključna razmatranja.

Mladi i religija, Studija 3.

Ovde je data treća studija u okviru šireg projekta „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“. Studija se bavi odnosom mladih prema religiji i podeljena je u tri poglavlja, u kojima autori pokušavaju da daju odgovore na sledeća pitanja: šta je religija, od kojih se elemenata sastoji religija, koji su društveni uzroci religije, koje su funkcije religije u društvu. Pored toga, oni istražuju i odnos religije i socijalizma, religiju kao kulturnu činjenicu, odnos kulture svakodnevnog života u samoupravnom društvu i religijske svesti, verske pokrete i sekte, pitanje verske netrpeljivosti, odnos duhovnih pokreta i Saveza socijalističke omladine. Prvo poglavlje je autorke Sonje Liht, „Mogući okviri istraživanja odnosa mladih prema religiji“, drugo je „Sociokulturni okviri delovanja novih verskih pokreta i sekti u Beogradu“, autora Branimira Stojkovića, dok je treće poglavlje, čiji je autor Vladimir Anđelković, posvećeno evro-indijskim sektama u Jugoslaviji sa osvrtom na religijsku kulturu mladih u Beogradu. Na početku studije dat je Sadržaj.

Oblici religijskog života stanovnika Beograda, Studija 2.

Ovde je predstavljena druga studija u okviru šireg projekta „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“. Studija je podeljena u dva poglavlja: „Ateizam i sekularizacija u religijskom životu stanovništva Beograda“, čiji je autor Radoslav Đokić, i „Islamska verska zajednica i religioznost stanovništva“, autora Darka Tanaskovića. U prvom poglavlju, R. Đokić se posvećuje religijskom životu i verskom organizovanju u Beogradu, a zatim se bavi pitanjem procesa ateizacija, kao i sekularizacijom i promenama u religijskom životu. Takođe, ukazuje i na određene vidove religijske prakse među stanovnicima Beograda. U drugom poglavlju, D. Tanasković se bavi istraživanjem islamske veroispovesti, prikazujući organizacione strukture islamske zajednice u tadašnjoj Jugoslaviji, sa akcentom na Beogradu. Iznosi podatke o beogradskom džematu, verskim objektima islamske zajednice, verskoj štampi i publikacijama, kao i o versko-kulturnim aktivnostima muslimana u Beogradu. Na početku studije dat je Sadržaj.