Prikazan jedan rezultat

Razvoj kulture u Srbiji 1976–1980, analiza (Kultura – Planiranje, sv. 5)

Ova studijska analiza u prvom redu služi sporazumevanju i dogovaranju o osnovama planova, usklađivanju interesa, ciljeva i međusobnih materijalnih radnih obaveza i odgovornosti nosilaca planiranja kulturnih potreba i njihovog zadovoljavanja. Data je ocena materijalnih uslova i mogućnosti kulturnog razvoja u narednom srednjoročnom periodu (1981–1985), kao i smernice za donošenje plana, uz samoupravne sporazume i analitičko-dokumentacione priloge. Analiza je urađena kao neophodna pomoć nosiocima društvenog planiranja u njihovom radu na planiranju razvoja kulture za srednjoročni period da bi se videlo koliko su i kako ostvareni rezultati razvoja kulture u Srbiji. Za izradu analize je korišćena jedinstvena metodologija, ali bez statističkih i dokumentacionih pokazatelja. Ovom analizom je obuhvaćen ukupni razvoj kulture u Srbiji u srednjoročnom periodu (1976–1980). U okviru studije postoji Sadržaj, kao i tabele.