Prikazan jedan rezultat

Osnove programa investicionih ulaganja posredstvom Republičke zajednice kulture

U ovoj studiji, Eduard Ile iznosi osnove za izradu Programa ulaganja sredstava Republičke zajednice kulture u objekte koji su značajni za kulturni razvoj. Razvoj materijalne osnove kulture i ulaganja u objekte za kulturni razvoj pojedinih sredina preduslov su svakog ozbiljnijeg planskog i efikasnog kulturnog napretka. Sa ranije usvojenim Programom investicionih ulaganja u razvoj kulture na nerazvijenim područjima Republike, Program treba da predstavlja jedinstvenu osnovu za sva buduća značajnija ulaganja u ovo područje društvenog života. Važno je da postupak donošenja Programa bude ostvaren kroz najširi dogovor zainteresovanih i da polazi od realnih mogućnosti svakog investitora i šire društvene zajednice. Dotadašnji razvoj kulture u SR Srbiji ne karakteriše uvek plansko i sistematsko ulaganje u materijalnu osnovu kulture, kao ni uvažavanje neophodnih činjenica na kojima treba da bude zasnovana investiciona politika. I u drugim republikama i pokrajinama u pripremi su programi kojima će se aktivirati sredstva namenjena izgradnji objekata za razvoj kulture. Autor iznosi podatke Saveznog zavoda za statistiku o dosadašnjim investicijama Republike u objekte za kulturu, odakle se vidi da se, u periodu od 1966. do 1972. godine, domovi kulture nalaze na čelu liste ulaganja. Autor istražuje elemente politike investicionih ulaganja Republičke zajednice kulture za naredni petogodišnji period, od 1974. godine, i iznosi prioritete razvoja pojedinih delatnosti (biblioteke, arhivi, muzeji, zavodi…). U prilozima studiji, navedeni su osnovni pregledi građevinske statistike Saveznog zavoda za statistiku, sa tabelama, a prikazana su i ulaganja Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih delatnosti i Republičke zajednice kulture u razvoj materijalne osnove kulturnog života; dati su i završni računi Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih delatnosti i Republičke zajednice kulture.