Prikazan jedan rezultat

Osnovne razvojne programske koncepcije velikih kulturnih manifestacije – Vukov sabor, programske i razvojne mogućnosti

U okviru ovog istraživačkog projekta, autori razmatraju potrebu održavanja kulturne tradicije koju nam je ostavio Vuk Stefanović Karadžić, a što je povezano sa unapređenjem osnovne ideje, kao i osavremenjavanja koncepta Vukovog sabora u samoupravnom socijalističkom društvu. Ističe se da su u okviru ovog sabora učestvovali najistaknutiji predstavnici kulturnog života, kao i predstavnici stranih naučnih ustanova i univerziteta. Takođe, navodi se da je, pored redovnih programa, pokrenuto još nekoliko akcija: održavanje naučnih skupova povodom Vukovog sabora, književnih večeri u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Loznici i večeri guslara Jugoslavije, osnivanje lista „Vukov sabor“, izdavanje knjige o dobitnicima Vukovih nagrada, učestvovanje osnovnih škola, organizovanje izložbi samoukih likovnih umetnika, prostorno uređivanje memorijalnog prirodnog spomenika Tršić, oživljavanje manastira Tronoša. Cilj autora ovog istraživanja jeste da izlože sa jedne strane šta je do sada učinjeno da bi se manifestaciono obeležio spomen na Vuka, a sa druge strane – kako stvaralački dalje razvijati i negovati njegovo delo. Stoga se navode najznačajnija mišljenja kulturnih i javnih radnika o (ne)iskorišćenim mogućnostima ove tradicionalne manifestacije, kao i kritičke opaske na vidove njenog dotadašnjeg održavanja, a do čega se došlo metodom anketiranja. Predložene su mere i akcije koje bi valjalo preduzeti u toku navedenog srednjoročnog plana, ali i mogućnosti za dugoročnije planiranje vukovske tradicije. Na početku teksta je Sadržaj, a na kraju se nalazi pet priloga.