Prikazan jedan rezultat

Razvoj kulture u SR Srbiji 1970–1980. (Prilozi koncepciji plana)

U ovoj svesci objavljena su tri istraživanja koja su naručena za projekat „Program razvoja kulture u SR Srbiji u razdoblju od 1971–1980“: „Kretanja ukupnog stanovništva SR Srbije od 1961–1986“, „Valorizacija prostornih sistema za kulturne delatnosti u Srbiji“, „Materijalni položaj kulturnih delatnosti u SR Srbiji 1965–1969“. Na početku je dat Sadržaj, a u okviru istraživanja su i tabelarni prikazi.