Prikazan jedan rezultat

Staračka domaćinstva na selu i potrebe za socijalnom zaštitom

Autor ovog istraživanja, sociolog Gradimir Zajić, ukazuje na to da su se u našoj zemlji, nakon Drugog sv. rata, desile velike promene u društvenoj strukturi, a što se takođe odrazilo i na seoska naselja. Usled procesa industrijalizacije i urbanizacije, promenio se odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva, a došlo je i do starenja seoskog stanovništva. S obzirom na to da na selu ima više starih lica nego u gradu, kao i da su njihove životne okolnosti znatno teže, ovaj problem postaje sve više predmet izučavanja mnogih disciplina. Jedna od najvećih posledica starenja seoskog stanovništva jeste socioekonomska ugroženost, kao i nestajanje staračkih domaćinstava, usled nepostojanja celovitog sistema socijalnog obezbeđenja individualnih poljoprivrednih proizvođača. Stoga je cilj ovog istraživanja analiza društveno-socijalnog položaja staračkih domaćinstava u prigradskim naseljima Beograda. Anketno prikupljanje podataka realizovano je na slučajnom uzorku lica starijih od 60 godina. Na kraju istraživanja izneti su zaključci.