Prikazan jedan rezultat

Marketing u pozorištu, Strategija planiranja ponude i potražnje

Vera Ikonomova u ovom istraživanju ističe kao glavni zadatak pozorišta širenje pozorišne kulture među stanovništvom. S tim je povezan i zadatak uprave pozorišta – na koji način će svoje materijalne i radne resurse optimalno iskoristiti u svakoj konkretnoj situaciji, kako bi doprinela povećanju broja gledalaca. Ovo je razlog zbog kojeg je i u pozorištu neophodna primena marketinga, pa je zato istaknuta uloga i značaj marketinga. Smatra da je cilj marketing aktivnosti – ukazivanje na pravac kojim pozorišna delatnost mora da ide da bi našla svoju publiku i zadovoljila njen ukus, a to je mnogo više od prodaje i oglašavanja. V. Ikonomova govori o zadacima i elementima marketinga, od analiziranja kulturnih potreba gledalaca, njihove zainteresovanosti za određene predstave, do obezbeđivanja prihoda i izbora načina promocije. Govori i o teškoćama koje stoje na putu marketingu u rešavanju osnovnih zadataka, kao i o načinima njihovog prevazilaženja pomoću četiri osnovne funkcije opisane u istraživanju. Iznosi načine na koje bi istraživanje pozorišne publike moglo i trebalo da bude sprovedeno, faze istraživanja, kao i pitanja (za upitnik) od kojih bi trebalo krenuti da bi se dobili pravi podaci. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Zaključna razmatranja, u kojima ističe da je neophodno osnivanje Republičkog centra za marketing.