Prikazan jedan rezultat

Materijalni položaj muzičkih umetnika

Osnovno pitanje od kog polazi Vera Ikonomova u ovom istraživanju jeste: kakav je društveni i materijalni položaj muzičkih umetnika i uopšte muzičke delatnosti kod nas? Drugim rečima, autorku interesuje kakve su mogućnosti da se komponovanjem ozbiljne muzike ili koncertnom delatnošću ostvari dohodak dovoljan za život. Stoga, ona istražuje postojeću situaciju u kojoj se nalazi sistem nagrađivanja i oporezivanja delatnosti umetnika kod nas. Cilj je ukazati na nesrazmeru u vrednovanju rada društvene delatnosti, kao što je umetnički rad muzičara ozbiljne muzike. Takođe, s obzirom na to da su materijalni izvori iz kojih se finansira muzička delatnost ograničeni, vrednost umetničkog rada ovih umetnika nije dovoljno društveno priznata. O tome svedoče i same izjave kompozitora i umetnika solista date u okviru ovog istraživanja. Dalje, autorka razmatra plasman umetničkih dela, kao i mogućnost afirmisanja umetnika solista i orkestarskih umetnika kod nas, njihovo finansiranje, honorarani rad. Zaključuje da je potrebna veća zainteresovanost društva u celini; čvršća organizacija koncertnog života u unutrašnjosti uz finansijsku pomoć; veći plasman muzičke umetnosti u SR Srbiji i izvan nje; čvršća politika muzičkog obrazovanja…